Inkasso

Selv om våre innfordringssystemer er meget effektive, vil vi i noen tilfeller måtte benytte oss av rettsapparatet for å oppnå gode løsninger for våre kunder. Dette gjelder spesielt i saker hvor fordringen er stor, eller at den er sikret med pant etc. 

 Vi satser mye på et godt forhold til skyldner, og tar raskt kontakt for å forhandle frem frivillige løsninger. Det er lettere å forholde seg til gode løsninger på dine vegne, når skyldner har tillit til inkassator. De resultater vi kan oppnå for deg er også avhengig av dine egne rutiner. Vår erfaring viser at dets tidligere vi kommer inn i prosessen, jo bedre løsningsgrad oppnår vi for våre kunder. 

Som et utgangspunkt tilbyr vi vederlagsfritt og uten forpliktelser, konsulentbistand hvor vi analyserer dine egne rutiner angående utestående fordringer.

Vi har datasystemer som kan tilpasses dine behov. Det er her verd å merke seg at våre saksbehandlere overstyrer disse prosessene. De har kun et mål for øyet: Å få inn dine penger raskest mulig. Det er først da vi får inn våre salærer. Derfor må vi være best i markedet. 

Prissetting og tjenester avhenger av kravtype og størrelse på hovedstol, men vi kan garantere at Christiania Innfordring AS er blant markedets rimeligste samarbeidspartnere på dette feltet. Vi skreddersyr en avtale for Dere, etter at vi sammen har vurdert Deres behov. 

Ta kontakt med oss for tilbud dersom du trenger hjelp relatert til innfordrings- og inkassoarbeidet. 
I den anledning kan Andreas Malz på tlf: 907 39 825 kontaktes for mer informasjon.


saksgang
Share by: