Velkommen til Christiania Innfordring!

Når betalingen uteblir, kan Christiania Innfordring AS hjelpe deg! Vi er et konkurransedyktig selskap innen inkasso. Vår oppgave er å redusere tap på utestående fordringer hos våre oppdragsgivere. Vi er opptatt av høy kvalitet på kommunikasjon og tilgjengelighet, og tilbyr noe mer enn kun å sende ut standard brev til skyldnere. Dersom det er ønskelig kan vi skreddersy inkassorutinen etter dine ønsker og behov.

Fakturaadministrasjon

Christiania innfordring AS kan tilby utsendelse av avtalegiro og faktura. Ved å overlate fakturaproduksjonen til oss vil dere få frigitt ressurser til å ha full fokus på deres egen kjernevirksomhet 

Purreadministrasjon

For å forebygge tap på fordringer er det viktig å purre skyldner så raskt som mulig etter fakturaforfall. Christiania Innfordring AS kan tilby fakturaproduksjon og purretjenester.

Inkasso

Når betalingsfristen i inkassovarselet er løpt ut, oversendes kravet oss for videre oppfølging. Når Christiania Innfordring AS har mottatt og vurdert kravet, sender vi ut en skriftlig oppfordring 

"Vi er opptatt av høy kvalitet på kommunikasjon og tilgjengelighet, og tilbyr noe mer enn kun å sende ut standard brev til skyldnere" 

Har du mottatt krav fra oss?

Ta raskt kontakt med oss på telefon, e-post eller personlig oppmøte slik at vi i fellesskap kan finne frem til løsninger. Det kan være løsninger som betalingsutsettelse, betalings-/avdragsordninger og signering av gjeldsbrev for å unngå rettslig pågang. Ved å ta kontakt, så raskt som mulig, kan man dessuten oppnå enighet om at vi ikke registrerer inkassosaken i et betalingsanmerkningsregister. 
Kontakt oss

"Vi er et konkurransedyktig selskap innen inkasso. Vår oppgave er å redusere tap på utestående fordringer hos våre oppdragsgivere"

Share by: